De achtergronden van Raja yoga

Raja yoga is de belangrijkste yoga stroming in India die de afgelopen 150 jaar naar het westen is gebracht door Indiasche wijzen en door westerlingen die op zoek waren naar spirituele vervulling.
Yoga werd ontwikkeld in het Oosten over een periode van 10.000 jaar en eerst uitsluitend mondeling overgedragen.

De grondbeginselen van yoga werden voor het eerst op schrift gesteld door de wijze Patanjali ongeveer 2600 jaar geleden. Hij verzamelde en bewerkte de toenmalige kennis van yoga en vatte het samen in verzen. Daarmee ontstond er een “blauwdruk” voor yoga die nog steeds zijn geldigheid bezit en terug te vinden is in de vele yoga stromingen die daarna ontstonden. Tijdgenoten hadden veel bewondering voor dit yogawerkstuk zodat ze het, het predikaat Raja meegaven. Raja betekent koninklijk.

Yoga betekent juk, verbinding, eenwording of heel worden. Hiermee wordt bedoeld dat we in staat zijn om materie met geest te verbinden en door die fusie onszelf op een hoger plan te brengen.

De wijze Patanjali ordende de yoga zodanig dat er een persoonlijke wetenschappelijke filosofie ontstond in 8 stappen.
Deze acht stappen als spirituele ontwikkelingsplan zien er als volgt uit;
  1. Zelfobservatie.
  2. Inzichtverbreding.
  3. Conditieverbetering (statische lichaamshoudingen).
  4. Energie banen reiniging.
  5. Loslaten van dwangmatigheden.
  6. Leren mediteren.
  7. Eénpuntig mediteren.
  8. Eénwording.
Raja yoga is een traditionele yoga en biedt een gestructureerde vorm van bewustzijnsontplooiing op basis van onze natuurlijke en geërfde mogelijkheden. Dat wil natuurlijk niet zeggen dan je binnen de kortste keren in de 'zeven hemelen' terechtkomt, hoewel uitzonderingen de regel bevestigen.

Gautama Boeddha is voor veel stromingen een voorbeeld van een wijze die yoga beoefende, hij deed dat door eerst in het volle leven zijn geluk te beproeven totdat hij het pad naar binnen vond en zich realiseerde.