Wat biedt de Raja Yoga

Als we ons spiritueel verder willen ontwikkelen, moeten we daar serieus mee omgaan. De fysieke, mentale en emotionele energieën die we daarbij gebruiken zijn onafscheidelijk met elkaar verbonden want we zijn ten slotte een psychosomatische eenheid.

Patanjali kwam tot de conclusie dat het spirituele proces in acht stappen verloopt en een bepaalde rangorde heeft, zoals we dat eerder uiteenzette. Volg je dat ontwikkelingsproces dan wordt een voortgaande blijvende en veilige bewustzijnsontplooiing tot stand gebracht. Onbalans in groei van de energiekrachten wordt daardoor voorkomen.

Het tempo waarin de bewustzijnsontplooiing plaats vindt wordt door de student zelf bepaald en is afhankelijk van zijn eigen investering inzet en ambitie.

Zoals gezegd is de Raja yoga een yoga vorm die alle aspecten van de mens omvat, welke worden wakker gemaakt door specifieke oefeningen. Het gaat uit van de Natuur in zijn breedste betekenis en is in opzet zeer praktisch gericht. Hierbij worden geen onnatuurlijke middelen gebruikt.

Het beginnen aan een spiritueel pad betekent, beginnen aan een avontuurlijke reis waarbij het pad in eerste instantie belangrijker is dan het uiteindelijke doel. Al doende zullen we ons persoonlijk doel vroeg of laat gaan zien en bereiken.

Het spannende van de reis is dat we onze eigen persoonlijke ervaringen opdoen, die we kunnen toetsen aan die van de oosterse wijzen die het esoterische pad eerder volgden. Je zou kunnen zeggen dat er zo op die manier een coaching plaats vindt.

Het blijft echter ons eigen pad en het is de ervaring, die van essentieel belang is. Door bewust te kiezen voor raja yoga komen onze talenten en kwaliteiten beter tot zijn recht, we gaan beter functioneren in het dagelijkse leven.

Raja yoga kan door iedereen die er ambitie in heeft, worden beoefend. Als er twijfels over de gezondheid zijn moet eerst een arts worden geraadpleegd. Yoga beïnvloedt op preventieve positieve wijze de gezondheid.
Door het fysieke, mentale en het intuïtieve te trainen en onder beheersing te brengen wordt een versnelling gegeven aan je ontwikkeling, meditatie is daarbij de belangrijkste peiler.